IMG_1394.JPG
IMG_1329.JPG
IMG_1301.JPG

En samlingspunkt

En samlingspunkt för entreprenörer och innovationsföretag 

Stena Center är ett välkomnande och dynamiskt centrum för utveckling av entreprenörer med affärsidéer baserade på tekniska innovationer. Här utvecklas entreprenörer och deras verksamheter till bärkraftiga företag med växtkraft som bidrar till ökat välstånd i regionen. 

Stena Center har i snart 20 år varit en viktig miljö för entreprenörer och ett flertal företag har startat sin framgångsrika resa här på Stena Center. Idag har Stena Center ett 70-tal hyresgäster.

FramtidEN

Stena Center utvecklar och driver verksamheten på Holtermansgatan fram till år 2020. Därefter kommer hela området på Holtermanska byggas om till student- och forskarbostäder. Stena Center flyttar då över till Chalmers Vasaområde i lokaler runt Veras Gräsmatta.

I samarbete med Chalmersfastigheter kommer Vasaområdet utvecklas till ett västsvenskt centrum för innovation och entreprenörskap. Ett nätverk av samverkande och samskapande aktörer med närhet till forskning, kunskap och investeringskapital kommer att växa fram.

Gemensamt skapar vi en ny miljö där ni kan checka in, välkomna!