Veras gräsmatta

Veras Gräsmatta är en ny typ av mötesplats som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Veras Gräsmatta fungerar som en naturlig samlingspunkt och en gemensam mötes- och eventyta för entreprenörer och innovationsföretag.

Som hyresgäst hos Stena Center har ni väldigt förmånliga priser för att hyra och nyttja lokalen. Kontakta Renate Lilja för mer information:

Event@verasgrasmatta.se
Tfn: +46 (0)31-797 20 70

Läs mer om Veras Gräsmatta och Entrepreneurship. By Chalmers. här