Parkering

Parkering
På Stena Center finns det två olika parkeringsmöjligheter – “Parkering i mån av plats” 350 kr/mån eller en “Fast plats” 550 kr/mån ex moms.

Gården är en utrymningsväg och parkering på gården är därför inte tillåten utan särskilt tillstånd.

För tillfället är det kö till “I mån av plats”. Kontakta Receptionen för att ställa er i kö eller för vidare info.

Gästparkering
Vi kan tyvärr inte erbjuda gästparkering för era gäster utan vi får hänvisa till den allmänna parkeringen längs med Holtermansgatan.

Parkeringstillstånd "I mån av plats”
Parkeringstillståndet gäller för platserna som ligger mot vår fastighet och de två platserna vid hörnet Landalagatan/Holtermansgatan vid skylten “Chalmers Innovation”, vid hörnet utanför B-huset. Placera parkeringstillståndet väl synligt i framrutan.
Observera att p-tillståndet gäller i mån av plats och att risken finns att parkeringen är fullbelagd och man måste parkera på gatan och betala gällande avgift.

Parkeringstillstånd för “Fast plats”
Ett parkeringstillstånd för en fast plats gäller bara på er egna plats. Placera tillståndet synligt i framrutan.

Gården
Parkering på gården är inte tillåtet eller där det inte är uppmärkt som parkering.
Gården används för tillfällig lastning eller lossning av post- och paketleverantörer, återvinningsbilar och hantverkare som jobbar i fastigheten.
Naturligtvis kan du stanna en kort stund för att lasta eller lasta av men glöm inte att flytta bilen så snart du kan för att undvika böter.
OBS! Utryckningsfordon och Räddningstjänst måste alltid kunna komma in och ut på gården!

Cykelparkering
Det finns två cykelparkeringsplatser inne på vår gård – under glasgången och utanför A-huset. Behöver man duscha finns en dusch i C-husets källare.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar i korridorerna, då de är både gemensamma utrymmen där det skall vara trivsamt och nödutgång vid brand