Vad gäller vid

Brand eller utryckningslarm

Rädda, varna, larma, släck


RÄDDA

RÄDDA först de som är i uppenbar fara.


Varna

VARNA alla berörda.


larma

LARMA räddningstjänsten 112. Svara på larmoperatörens frågor.


Släck

SLÄCK branden om det bedöms möjligt utan fara för eget liv.


STÄNG

STÄNG alla dörrar och fönster och se till att ingen är kvar i era lokaler eller på toaletter.


utrym

UTRYM via närmsta utrymningsväg. Använd INTE hissen.


Samling

  • Ta dig till återsamlingsplatsen på parkeringen mot Guldhedsgatan.

  • Se om alla dina arbetskamrater är med. Varje företag ansvarar för och räknar in sin personal. Uppgifter om personantal och
    annan viktig information vidarebefordras till administrationen för Stena Center.

  • Administrationen för Stena Center meddelar Räddningsledaren.

  • Stanna kvar vid återsamlingsplatsen till du får annat besked av räddningsledaren eller polisbefäl.