INTEGRITETSPOLICY 
Personuppgiftsansvarig
Stiftelsen Chalmers Innovation (”CI Stena Center”), organisationsnummer 855101-4791, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Riktlinjer
Vi på CI Stena Center är måna om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilken information som samlas in om dig, varför vi samlar in informationen och hur den hanteras. 
CI Stena Center behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som hyresgäst, entreprenör eller annan intressent. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, se nedan. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Events
Vi på CI Stena Center erbjuder ett aktivt och levande nätverk där vi tillhandahåller nyheter om vad som händer i vår community, erbjuder våra entreprenörer, hyresgäster och andra intressenter spännande och intressanta events och mötesplatser, samt följer upp vad deltagarna tyckt för att göra framtida events och mötesplatser bättre. 
Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier, och vad som är nödvändigt för ändamålet att kunna förbereda och genomföra events, samt efterarbete. Vi använder också personuppgifter för access till våra Community ytor. Utöver detta behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera fakturering och bokföring om vi tar betalt för eventet, och fakturaunderlaget sparas enligt gällande bokföringsregler. 

Nyhetsbrev och veckobrev
Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev och våra eventinbjudningar genom att avanmäla dig i nyhetsbrevet eller skicka ett mail till utskick@stenacenter.se. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. 

Hemsida
CI Stena Center är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats (www.stenacenter.se). Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på sidan. 

Rätt att begära information
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att begära att få uppgifterna rättade eller raderade. Det kan du göra genom att kontakta CI Stena Center på utskick@stenacenter.se
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.