Om Stena Center

Stiftelsen Chalmers Innovation grundades 1997 med uttalat syfte att främja och utveckla nya företag inom teknik och entreprenörskap. I samband med detta donerades fastigheten i Landala till den nya stiftelsen för att upplåta lokaler till dessa. En generös donation från Stena möjliggjorde en omfattande renovering av fastigheten som i samband med detta fick namnet ” Stena Center”.

Under de första 15 åren har här startats över 200 projekt som har resulterat i 135 företag. Det finns också två fonder som investerar i lovande projekt – Chalmers Innovation Seed Fund och Chalmers Innovation Affiliate Fund.

Sedan september 2015 ingår Chalmers Innovation inkubatordel som en del i det nystartade bolaget Chalmers Ventures AB.

Stena Center fungerar nu som en fristående partner till CV och är självklara valet om man är en del av entreprenörsverksamheten på Chalmers och i Göteborg.